De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op het schrappen van de bestelling.

Heeft u een artikel dringend nodig? Neem dan contact op met uw aanspreekpersoon en we bekijken welke express formules mogelijk zijn!

De geleverde goederen moeten bij levering op zichtbare gebreken worden onderzocht en eventuele klachten daaromtrent moeten binnen 48uur schriftelijk gemeld worden. Alle andere klachten (verborgen gebreken) moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen na de datum van de ontvangst van de goederen.

Laden
Laden